MUAYENE

Sağlık merkezimizde birinci basamak sağlık hizmeti kapsmanda tüm hastalarımızın muayene işlemleri yapılmakta reçeteleri yazılmaktadır.